Výstavba nájomných bytov v počte 2 x 9 bytových jednotiek