Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto

V sobotu 1. 6. 2024 sa zamestnanci MENERTU tradične stretli na Farme Humanita aby si zasúťažili vo varení gulášu. Do varenia sa zapojilo 6 tímov. Na prvých troch miestach sa umiestnili tímy z divízie automatizácie, merania a regulácie. Prvé miesto obhájili minuloroční víťazi v zložení: riaditeľ Bohuš Vereš, Michal Takáč a Viliam Kadlečík. Hlavné ceny víťazom darovala spoločnosť Elektrosys z Topoľnice. Na deti čakal skákací hrad, rôzne športové aktivity, vozenie na koni a exkurzia po farme.

 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto
 Aktuality - novinky / Minuloroční víťazi opäť obhájili 1. miesto - foto

Zoznam aktualít

1 2 >