Vodomery

DomoJet® Jednovtokový vodomer

Bytové


120 Suchobežný jednovtokový vodomer

Domové


120c Suchobežný jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom

Domové


420 Viacvtokový vodomer mokrobežný – HRI AMR interface

Domové


420pc Mokrobežný vodomer polosuchobežný – chránené počítadlo / HRI AMR interface

Domové


620 Objemový suchobežný vodomer

Domové


620c Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom

Domové


640 Objemový vodomer – mosadzné puzdro a elektronické počítadlo

Domové


640 C 640 MC Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom a elektronickým počítadlom

Domové


820 Jednovtokový polosuchobežný vodomer

Domové