AKTUÁLNE REALIZUJEME PROJEKTY

Všetky projekty

O FIRME

MENERT spol. s r. o. vznikla v roku 1991 v Šali. Naším cieľom je uspokojiť komplexné požiadavky zákazníkov v oblastiach technológií, stavebníctva, strojárstva, automatizácie, merania a regulácie, metrológie a skúšobníctva. V rámci skupiny MENERT sa aktívne venujeme projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

Viac o našej spoločnosti
Certifikáty

DIVÍZIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Divízia energetiky, technológií a montáží

Našim zákazníkom ponúkame inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti energetiky, technológií a montáží pre priemyselné podniky a komunálnu sféru. Poskytuje služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb kladieme dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov. Zákazníkom ponúkame všetky druhy prác a činností súvisiacich s technológiami a stavebníctvom.

Divízia energetiky, technológií a montáží

Divízia automatizácie, merania a regulácie

Poskytuje komplexné služby v oblasti automatizácie, merania a regulácie. Zabezpečuje prevádzku zariadení od rôznych svetových výrobcov podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Všetky služby poskytujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení. Silnou stránkou divízie je nielen montáž nových meracích a regulačných zariadení a prístrojov, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia aj s problematickým zaobstarávaním náhradných dielov. Výkon týchto činností je podporovaný vlastnými kapacitami v oblasti zvárania, obrábania kovov aj nekovových materiálov, nanášania ochranných náterov alebo gravírovania.

Divízia automatizácie, merania a regulácie

Divízia voda

Poskytuje služby v oblasti kalibrácie a overovania tzv. určených meradiel. Zákazníkmi divízie sú najmä významné vodárenské a teplárenské spoločnosti, a spoločnosti s chemickou výrobou. Sila našej divízie je v profesionalite, precíznosti a dôslednosti. Metrologické a servisné činnosti vykonávajú certifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Medzinárodné metrologické zmluvy garantujú uznanie výsledkov našej práce aj v zahraničí.

Divízia voda

Divízia strojárstva

Ponúka zákazníkom produkty a služby strojárskej výroby, konštruktérsku činnosť a komplexné technické riešenia. Strojársku výrobu realizujeme v samostatnom výrobnom areáli s rozlohou 10.000 m2 s výrobnými halami, vonkajšími a manipulačnými priestormi. Divízia strojárstva poskytuje aj povrchové úpravy lakovaním vo vlastnej priemyselnej lakovni.

Divízia strojárstva

Predaj meradiel a služieb s tým súvisiacich

Náš tím obchodníkov má dlhoročné skúsenosti s predajom a údržbou určených meradiel. Radi Vám pomôžeme s výberom a inštaláciou meracích zariadení podľa Vašich potrieb.

Predaj meradiel a služieb s tým súvisiacich

Obnoviteľné zdroje energie

Máme dlhoročné skúsenosti s rekonštrukciou centrálnych zdrojov tepla a výstavbou technologických celkov. V zmysle podmienok Kjótského protokolu sme zrealizovali prvý obchod s emisnými kvótami skleníkových plynov na svete.

Obnoviteľné zdroje energie

AKTUÁLNE DIANIE V SPOLOČNOSTI MENERT SPOL. S R.O.

Všetky novinky

Začnite Vašu úspešnú kariéru u nás

Pracovné ponuky
Začnite Vašu úspešnú kariéru u nás